Odznaka Krajoznawcza Polski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Znak PTTK
 
 


Wesprzyj nas!

 
POLECAMY
 
Kanon Krajoznawczy Polski
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
 
Na Szlaku - magazyn PTTK
 
Na sieradzkich szlakach
 
Mali PowstańcyOdznaka Krajoznawcza
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce


W celu popularyzacji najcenniejszych zabytków Polski, które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, i uczczenia trzydziestej rocznicy wpisania pierwszych polskich obiektów na Listę, Zarząd OM PTTK w Warszawie ustanowił Odznakę Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.Regulamin


  Postanowienia ogólne
 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada cztery stopnie:
  • popularny
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

  Warunki zdobywania odznaki
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

  Stopień odznakiLiczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7

 8. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 9. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 10. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

  Weryfikacja
 11. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 12. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 13. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

  Postanowienia końcowe
 14. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
Regulamin zatwierdzony przez ZG PTTK 29 marca 2009 r.


Wykaz obiektów
 • Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie
 • Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce
 • Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Białowieski Park Narodowy
 • Stare Miasto w Warszawie
 • Stare Miasto w Zamościu
 • Średniowieczny zespół miejski Torunia
 • Zamek Krzyżacki w Malborku
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kościół Pokoju w Jaworze
 • Kościół Pokoju w Świdnicy
 • Drewniany kościół w Binarowej
 • Drewniany kościół w Bliznem
 • Drewniany kościół w Dębnie Podhalańskiem
 • Drewniany kościół w Haczowie
 • Drewniany kościół w Lipnicy Murowanej
 • Drewniany kościół w Sękowej
 • Park Mużakowski w Łęknicy/ Bad Muskau
 • Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu

Regulamin i znak graficzny opracowali: Daniel Kuligowski, Szymon Bijak


Pokaż mapkę w większym rozmiarze    autor: Zbigniew "Zby" Król