Odznaka Krajoznawcza Polski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Znak PTTK
 
 


Wesprzyj nas!

 
POLECAMY
 
Kanon Krajoznawczy Polski
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
 
Na Szlaku - magazyn PTTK
 
Na sieradzkich szlakach
 
Mali PowstańcyOdznaki krajoznawcze


Odznaki to przede wszystkim doskonały sposób na poznanie dango miasta, regionu i całej Polski, wzbogacenie własnej wiedzy na ich temat w zakresie różnych dziedzin, np. archeologii, geografii, historii, etnografii itp., czyli tego co stanowi istotę krajoznawstwa. Odznaki krajoznawcze to także dodatek do wszelakich form turystyki. Dodatek, dzięki któremu nie są one bezmyślnym zdobywaniem kolejnych norm.
Regionalne odznaki krajoznawcze pojawiły się w latach 60-tych XX wieku. Pierwszą odznaką był Miłośnik Roztocza ustanowiony przez O/Zamość. W roku 1975 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zaproponowała Odznakę Krajoznawczą. W roku 1993 została ona zastąpiona przez Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) i Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP). Pierwszą z nich zdobywa się zwiedzając okolice miejsca zamieszkania, drugą - odwiedzając miejsca zebrane w Kanonie Krajoznawczym Polski.Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie weryfikuje następujące odznaki:

  • Śladami Powstania Warszawskiego    >>>  regulamin   PDF    >>>  kanon   PDF
  • Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce    >>>  regulamin   PDF
  • Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie    >>>  regulamin   PDF
  • Regionalna Odznaka Krajoznawcza
  • Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza
  • Warszawska Odznaka KrajoznawczaOsoby zainteresowane kupnem naszych odznak informujemy, że cena jednego egzemplarza wynosi:

  • Śladami Powstania Warszawskiego - 7 zł
  • Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce - 6 zł
  • Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie - 5 zł
Przy zakupie korespondencyjnym prosimy o uwzględnienie kosztów wysyłki i wpłatę całości kwoty na rachunek bankowy Oddziału:
87 1140 1010 0000 3281 2500 1003
BRE Bank S.A. O/Regionalny Warszawa
O/Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, Senatorska 11, 00-075 Warszawa
w tytule przelewu prosimy podać nazwę odznaki, za którą dokonywana jest wpłata