Odznaka Krajoznawcza Polski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Znak PTTK
 
 


Wesprzyj nas!

 
POLECAMY
 
Kanon Krajoznawczy Polski
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
 
Na Szlaku - magazyn PTTK
 
Na sieradzkich szlakach
 
Mali PowstańcyMazowsze - zeszyty krajoznawcze

numer 9 (2011)

 • Od Redakcji
 • Korona Warszawy, czyli o czym polscy Himalaiści nawet nie marzyli (Jan Rolle)>
 • "Tu było, tu stało" - znikająca architektura Warszawy po 1989 r.
 • Podziemia i krypty Kościoła Archikatedralnego p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (Artur Ponikiewski)
 • Atomowy bunkier dowodzenia w okolicach Warszawy (Maciej Ignatowicz)
 • Wszystkie drogi prowadzą do...? Mazowieckie szlaki pątnicze do grobu św. Jakuba (Regina Madej-Janiszek, Kamila Pasławska)
 • Forty twierdzy Zegrze 1893-2011 (Paweł Brudek)
 • Mennonici na Mazowszu (Sergiusz Borecki)
 • Niepewna przyszłość świdermajera (Szymon Bijak)
 • O przemijaniu mazowieckiego krajobrazu (Szymon Bijak) • Czasopismo można kupić we wtorki w weryfikacie oddziałowym na Wydz. Transportu PW (róg Noakowskiego i Koszykowej) lub bezpośrednio u nas. Koszt - jedyne 3,60 PLN