Odznaka Krajoznawcza Polski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Międzyuczelniany w Warszawie

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Znak PTTK
 
 


Wesprzyj nas!

 
POLECAMY
 
Kanon Krajoznawczy Polski
 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
 
Na Szlaku - magazyn PTTK
 
Na sieradzkich szlakach
 
Mali PowstańcyMazowsze - zeszyty krajoznawcze

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w ramach swojej działalności statutowej podjęła inicjatywę reaktywowania czasopisma krajoznawczego Mazowsze.
Chcielibyśmy by publikacja ta zawierała artykuły z szeroko pojętych krajoznawstwa, turystyki, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Planujemy tekże miejsce na aktualności krajoznawcze. Szczególnie liczymy na teksty przedstawiające walory i atrakcje krajoznawcze Mazowsza i innych regionów Polski oraz informacje o aktualnie prowadzonych działaniach na polu turystyki i krajoznawstwa.

Wydany z okazji 50-lecia Oddziału zeszyt Mazowsza został wyróżniony w 2011 roku w organizowanym przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK konkursie Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce.    >>>  list od ZG