Newsy
Wizyty
Dziś: 11Wszystkie: 388

UNESCO

Odznaki » UNESCO

  • Szlak Zabytków UNESCO w Polsce
    Szlak Zabytków UNESCO w Polsce

Odznaka Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

Obecnie, po dodaniu w 2019 roku Krzemionek Opatowskich, na liście znajduje się 30 cennych krajoznawczo, przyrodniczo, historycznie i kulturowo obiektów z Polski.  Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdobywanie odznaki odbywa się według poniżeszego regulaminu

 

 

          REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

SZLAKIEM ZABYTKÓW ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE

 

Postanowienia ogólne

1.    Odznaka została ustanowiona w 2008 roku przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

2.    Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK,
a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

3.    Odznaka posiada pięć stopni:

·         popularny,

·         brązowy,

·         srebrny,

·         złoty,

·         duży.

4.    Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 

Warunki zdobywania odznaki

5.    Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

6.    Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

7.    Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

Stopień odznaki

Liczba obiektów

popularny

1

brązowy

3

srebrny

5

złoty

7

duży

7

 

8.    Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

9.    Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

10. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 

Weryfikacja

11.Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

12.W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko zdobywającego oraz kontakt(telefon lub e-mail), nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.

13.Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

 

Postanowienia końcowe

14.Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1).

15.Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

16.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

17.Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019 Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

 Załącznik - wykaz obiektów:

1.     Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie,

2.     kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce,

3.     niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

4.     Puszcza Białowieska,

5.     Stare Miasto w Warszawie,

6.     Stare Miasto w Zamościu,

7.     średniowieczny zespół miejski Torunia,

8.     Zamek Krzyżacki w Malborku,

9.     zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej,

10.   Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze,

11.   Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy,

12.   kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej,

13.   kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem,

14.   kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim,

15.   kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie,

16.   kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej,

17.   kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej,

18.   Park Mużakowski w Łęknicy,

19.   Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu,

20.   cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,

21.   cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach,

22.   cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu,

23.   cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych,

24.   cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu,

25.   cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu,

26.   cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku,

27.   cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku,

28.   kopalnia soli w Bochni,

29.   kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach,

30.   przadziejowe kopalnie krzemienia w Krzemionkach.