Newsy
Wizyty
Dziś: 19Wszystkie: 153

UNESCO

Odznaki » UNESCO

  • Szlak Zabytków UNESCO w Polsce
    Szlak Zabytków UNESCO w Polsce

Odznaka Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

Obecnie na liście znajduje się 28 ennych krajoznawczo, przyrodniczo, historycznie i kulturowo polskich obiektów.  Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce.


Odznaka jest pięciostopniowa: popularna, brązowa, srebrna, złota i duża.

odznaka UNESCOodznaka UnescoOdznaka szlakiem UNESCOszlakiem UNESCO

 

Zdobywanie odznaki odbywa się według Regulaminu.