Newsy
  • Wyzwanie czytelnicze PTTK na rok 2019

    Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTTK do podjęcia wyzwania czytelniczego w 2019 roku! A konkretnie do przeczytania 20 książek krajoznawczych i podróżniczych.

Wizyty
Dziś: 16Wszystkie: 341

Sejmik przedkongresowy w Końskich 23.11.2019

 

Sejmik przed VII Kongresem Krajozanwstawa Polskiego

Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

odbędzie się w dniu 23 listopada 2019 r. w  siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Staszica 2A

 

Program sejmiku

10.30  Przyjmowanie uczestników sejmiku

Zwiedzanie  wystawy prac plastycznych uczestników plenerów malarskich organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

 

11.00             Otwarcie sejmiku

 

11.10             Wręczenie wyróżnień

 

11.20             Sesja  referatowa (cz. 1)

 

Ø   prof. Franciszek Midura – Członek Honorowy PTTK, Honorowy Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie - Koncepcja Ekomuzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego jako integralnego czynnika ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego 

 

Ø   dr hab. inż. Andrzej Wójcik,  prof. PAN  - Instytut Historii Nauki PAN,Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH Polska - 20-lecie uchwalenia Międzynarodowej Karty Turystyki Kulturowej oraz Kodeksu Etyki w Turystyce

 

Ø  Ireneusz Żabicki, dr inż. Jarosław Boryca - Katedra Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  - „Syzyfowe prace” czyli specyfika prac remontowo-konserwacyjnych zabytkowego koła wodnego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

 

Ø  Andrzej Danowski  - Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi -  Zabytki techniki – dziedzictwo niepotrzebne?

 

Ø  Daniel Czerczak - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach - Z biegiem rzeki, z biegiem lat … zabytki przemysłu i techniki jako element krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

 

13.00             Przerwa kawowa

 

13.20             Sesja referatowa (cz.2)

 

Ø  dr  Andrzej Rembalski – Członek Honorowy PTTK, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach -  Imprezy promujące tradycje dawnego przemysłu w województwie świętokrzyskim

 

Ø  Wojciech Pasek – Muzeum Regionalne PTTK w Końskich - Działania PTTK na rzecz  popularyzacji zabytków techniki na Ziemi Koneckiej

 

Ø  dr Maciej Chłopek - Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu - W poszukiwaniu nowej funkcjiużytkowej: zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu

 

                                                                                                                             

Ø  Paweł Kołodziejski - Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
w Starachowicach-Wytapiamy kulturę. Sposoby popularyzacji i turystycznego wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego. Przykład Muzeum Przyrody
i Techniki w Starachowicach

 

Ø  Włodzimierz Szczałuba -Stowarzyszenie „Nietulisko nad  Świśliną”, Oddział PTTK
 im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.   Inicjatywy społeczności lokalnej ożywienia terenu dawnej walcowni żelaza w Nietulisku Fabrycznym

 

15.00             Dyskusja

 

15.30                             Zakończenie sejmiku