Newsy
Wizyty
Dziś: 18Wszystkie: 483

Odznaki

 

Odznaki to przede wszystkim doskonały sposób na poznanie dango miasta, regionu i całej Polski, wzbogacenie własnej wiedzy na ich temat w zakresie różnych dziedzin, np. archeologii, geografii, historii, etnografii itp., czyli tego co stanowi istotę krajoznawstwa. Odznaki krajoznawcze to także dodatek do wszelakich form turystyki. Dodatek, dzięki któremu nie są one bezmyślnym zdobywaniem kolejnych norm.


Regionalne odznaki krajoznawcze pojawiły się w latach 60-tych XX wieku. Pierwszą odznaką był Miłośnik Roztocza ustanowiony przez O/Zamość. W roku 1975 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zaproponowała Odznakę Krajoznawczą. W roku 1993 została ona zastąpiona przez Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) i Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP). Pierwszą z nich zdobywa się zwiedzając okolice miejsca zamieszkania, drugą - odwiedzając miejsca zebrane w Kanonie Krajoznawczym Polski.

 

Weryfikowane odznaki

- oddziałowe:

 • Śladami Powstania Warszawskiego   
 • Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce   >>> więcej
 • Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie
 • Grodziska Mazowsza  
 • Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej
 • Szlakiem Protestantyzmu w Polsce

- inne:

 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK)
 • Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza (MOK)
 • Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK)

 

Weryfikacja odznak

Odznaki można u nas zweryfikować na poniższe sposoby:

1. Osobiście odwiedzając Weryfikat Oddziału Międzyuczelnianego PTTK (>>> strona)

UWAGA!! w związku z pandemią koronawirusa spotkania zawieszone do odwołania!!

2. Koresondencyjnie, przesyłając kronikę zdobywania danej odznaki

 • pocztą tradycyjną na adres:

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
skrytka pocztowa 31
00-001 Warszawa 1

  •  pocztą elektroniczną na maila:

weryfikat[@]om.pttk.pl
lub
kkionz[@]tlen.pl

 

Osoby zainteresowane kupnem naszych odznak prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Weryfikatu O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (weryfikat@om.pttk.pl).