Newsy
 • Tarnowskie Góry na liście UNESCO

  Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarny Pstrąg” zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to piętnasty obiekt z Polski, który dołączył do tego grona.

 • Współczesne oblicza krajoznawstwa

  Ukazała się publikacja pokonferencyjna Współczesne oblicza krajoznawstwa

 • poradnik nowoczesnego krajoznawcy

  PTTK wydało poradnik Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy

Wizyty
Dziś: 14Wszystkie: 1400

Odznaki

 

Odznaki to przede wszystkim doskonały sposób na poznanie dango miasta, regionu i całej Polski, wzbogacenie własnej wiedzy na ich temat w zakresie różnych dziedzin, np. archeologii, geografii, historii, etnografii itp., czyli tego co stanowi istotę krajoznawstwa. Odznaki krajoznawcze to także dodatek do wszelakich form turystyki. Dodatek, dzięki któremu nie są one bezmyślnym zdobywaniem kolejnych norm.


Regionalne odznaki krajoznawcze pojawiły się w latach 60-tych XX wieku. Pierwszą odznaką był Miłośnik Roztocza ustanowiony przez O/Zamość. W roku 1975 Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zaproponowała Odznakę Krajoznawczą. W roku 1993 została ona zastąpiona przez Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) i Odznakę Krajoznawczą Polski (OKP). Pierwszą z nich zdobywa się zwiedzając okolice miejsca zamieszkania, drugą - odwiedzając miejsca zebrane w Kanonie Krajoznawczym Polski.

 

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie weryfikuje następujące odznaki:

- oddziałowe:

- inne:

 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) >>> więcej
 • Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza (MOK) >>> więcej
 • Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) >>> więcej

 

Odznaki można zweryfikować na dwa sposoby.

1. Osobiście odwiedzając Weryfikat: wtorki w godz. 18:00-20:00 w gmachu Wydziału Transportu PW, sala 13.

2. Koresondencyjnie, przesyłając kronikę zdobywania odznaki na adres:

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

 

Osoby zainteresowane kupnem naszych odznak prosimy o kontakt z Biurem Weryfikatu O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie (weryfikat@om.pttk.pl)

 

 • Szlak Architektury Drewnianej w Warszawie

  DREWNIAK

  Odznaka Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie, popularnie zwana Drewniakiem,  jest jedną z najmłodszch warszawskich odznak krajoznawczych i cieszy się sporym zainteresowaniem. Wynika to zapewne z jej tematyki. Poznanie choćby wycinka szlaku zmienia stereotypowe wyobrażenie o naszym mieście.

 • GRODZISKA

  Mazowsze jest jednym z najbogatszych pod względem zachowanych grodzisk regionem Polski. Aby zachęcić turystów do ich poznawania Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie ustanawił odznakę krajoznawczą „Grodziska Mazowsza”.

   
 • Szlak Zabytków UNESCO w Polsce

  UNESCO

  Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów. Obecnie na liście znajduje się 28 cennych krajoznawczo, przyrodniczo, historycznie i kulturowo polskich obiektów.

 • POWSTANIEC

  odznaka Powstaniec złoty

  Odznaka krajoznawsza Śladami Powstania Warszawskiego. Celem powołania odznaki jest upamiętnienie Powstania Warszawskiego oraz poznanie miejsc i ludzi związanych z Powstaniem.