Newsy
  • Tarnowskie Góry na liście UNESCO

    Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarny Pstrąg” zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to piętnasty obiekt z Polski, który dołączył do tego grona.

  • Współczesne oblicza krajoznawstwa

    Ukazała się publikacja pokonferencyjna Współczesne oblicza krajoznawstwa

  • poradnik nowoczesnego krajoznawcy

    PTTK wydało poradnik Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy

Wizyty
Dziś: 21Wszystkie: 1407

Mazowsze

Mazowsze - zeszyty krajoznawcze

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w ramach swojej działalności statutowej podjęła inicjatywę reaktywowania czasopisma krajoznawczego Mazowsze.
Publikacja ta zawiera artykuły z szeroko pojętych krajoznawstwa, turystyki, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Planujemy tekże miejsce na aktualności krajoznawcze. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych podzieleniem się swoją wiedzą i krajoznawczymi odkryciami.  Szczególnie liczymy na teksty przedstawiające walory i atrakcje krajoznawcze Mazowsza i innych regionów Polski oraz informacje o aktualnie prowadzonych działaniach na polu turystyki i krajoznawstwa.

Wydany z okazji 50-lecia Oddziału zeszyt Mazowsza został wyróżniony w 2011 roku w organizowanym przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK konkursie Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce.    >>>  list od ZG

 


Czasopismo można kupić we wtorki w weryfikacie oddziałowym na Wydz. Transportu PW (róg Noakowskiego i Koszykowej) lub bezpośrednio u nas. Koszt - jedyne 3,60 PLN

 

Przegląd numerów Mazowsza

numer 14 (2016)    

numer 13 (2016)    

numer 12 (2015)      

numer 11 (2014)      

numer 10 (2012)      >>>  spis treści

numer 9 (2011)      >>>  spis treści

numer 8 (2010)        >>>  zawartość  

numer 7 (2010)        >>>  zawartość

numer 6 (2009)        >>>  zawartość

numer 5 (1991/92)   >>>  spis treści   

numer 4 (1987)        >>>  spis treści   

numer 3 (1986)        >>>  spis treści   

numer 2 (1985)

numer 1 (1984)        >>>  spis treści