Newsy
Wizyty
Dziś: 28Wszystkie: 493

Mazowsze

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami O/Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w ramach swojej działalności statutowej wydaje czasopismo krajoznawcze pt Mazowsze - zeszyty krajoznawcze (ISSN 0239-9156).
 Ten nieperiodyczny (choć w założeniu rocznik) periodyk zawiera artykuły z różnych dziedzin krajoznawstwa, turystyki, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Obszar zainteresowań nie ogranicza sie tylko do naszego regionu, aczkolwiek przede wszystkim opisujemy Warszawę i Mazowsze. Ukazują się również teksty dotyczące imprez turystycznych oraz regulaminy ciekawych odznak krajoznawczych. Czasami wydawane są zeszyty okolicznościowe, jak np. na 50-lecie Oddziału (2010) czy 110-lecie zorganizowanego krajoznawstwa (2016).

 

Wydany z okazji 50-lecia Oddziału zeszyt Mazowsza został wyróżniony w 2011 roku w organizowanym przez Komisję Historii i Tradycji ZG PTTK konkursie Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce.    >>>  list od ZG

 

Najnowszy numer    >>> zobacz

 

Bibliografia    >>> zobacz

 

 

Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu.